Erhvervserfaring

Kommunikationskonsulent/Danmarks Evalueringsinstitut

Marts 2018 – nu

Jeg rådgiver vores konsulenter, så de bedst muligt kan formidle deres data og analyser til praktikerne. Desuden er jeg ansvarlig for husets sociale medier og for vores debatindlæg: kontakt med medier, koordination, sparring med skribenter.

Ekstern Lektor/Københavns Universitet

September 2017 – februar 2018

Jeg underviste kandidatstuderende fra flere fag i formidling. På kurset nåede vi både igennem anmelderi, interviewteknik, holdningsstof, podcast og faglig formidling. Jeg måtte takke nej til at fortsætte undervisningen, da det ikke kunne hænge sammen med mit nuværende job.

Journalistik og Kommunikation/selvstændig

Juni 2017 – nu

Jeg har skrevet journalistik for blandt andre ungdomsmediet Format og Broadly (en del af VICE), klummer for Heartbeats, anmeldt bøger på Kommunikationsforum, løst kommunikationsopgaver for blandt andre SIVIL, ReMind og Helsingør Kommunes Ungdomsskole. Disse opgaver omfatter både at skrive kronikker og debatindlæg for kunder, skrive rapporter, afklare kernefortællinger og identitet, vejlede, m.v.

Forretningen kører på lavt blus, da jeg er i fuldtidsbeskæftigelse, men jeg skriver stadig i ny og næ, blandt andet for Heartbeats, Kommunikationsforum og tidsskriftet Vagant.

"Karen har noget ganske få har. En skarp pen kombineret med viden og samfundssind. Hun er analytisk og reflekterende, og vi har i SIVIL haft stor glæde af Karens faglighed. Karen kan i virkeligheden løfte mange forskellige opgaver; skrive i alskens formater, facilitere processer, rådgive og ikke mindst udvikle koncepter og eksekvere dem godt."

Camilla Schwalbe, partner og rådgiver, SIVIL

 

Projektmedarbejder & journalist/Helsingør Kommunes Ungdomsskole

Marts 2017 – juni 2017

Jeg var ansat til at udføre et dokumentationsprojekt, der omfatter alle Ungdomsskolens aktiviteter: almen ungdomsskole, dagsskole, 10. klasse, internationale ungdomsklasser, samarbejder, etc. Det mundede ud i et produkt, der er enkelt, nemt at tilgå, giver overblik og hvor man kan hente information og tekst til pressemeddelelser, oplæg, konferencer, etc.

Juniorkonsulent/Kommunikationsbureauet ReMind

Oktober 2016 – marts 2017

Mens jeg læste min kandidatgrad, arbejdede jeg i et lille bureau, der primært har interesseorganisationer, NGO’er og lignende i kundekartoteket. Jeg skrev pressemeddelelser, pitchede, redigerede blogs og debatindlæg, samt andet, der kunne hjælpe organisationer med at gøre opmærksom deres dagsorden.

Redaktionsassistent/Avisen Kommunen

Oktober 2015 – juni 2016

Jeg var ansat som student med opgaver, der talte korrektur, vedligehold og opdatering af hjemmeside, noteskrivning, kalenderstof etc. Og så virkede jeg – qua min tidligere erfaring – som avisens debatredaktør.

Analyseredaktør/ Politiken

Februar 2015 – oktober 2015 (barselsvikariat)

Efter en vellykket praktikperiode blev jeg en del af debatredaktionens redaktørkorps med ansvar for avisens daglige analyseside, hvis indhold primært blev leveret af forskere og tænketanke. Jeg havde det fulde redigeringsansvar, forestod kontakt og sparring med skribenter og sørgede for layout i samarbejde med grafikerne. Derudover bidrog jeg med en ugentlig signatur – debatindlæg fra avisens egne skribenter.

"Karen er en virkelig begavet, engageret og inspirerende medarbejder. Hun er idérig, og hun har formået at omsætte ideerne til interessante og velskrevne artikler, der har fundet vej til Politikens spalter og har skabt debat. Hun er yderst ambitiøs og seriøs med de ting, hun beskæftiger sig med og er i besiddelse af en stor driftsikkerhed. Men hun er omvendt ikke bange for at udfordre konventionerne og vanetænkningen og gå nye og overraskende veje med stoffet."

 Per Michael Jespersen, Opinionsredaktør

Universitetspraktikant/Politiken

August 2014 – februar 2015

I min praktiktid udførte jeg store og små interview til avisens debatsider. Sammen med min kollega begik vi en større serie med titlen »Det Store Skred«, hvor vi interviewede politikere og kulturpersonligheder oppe i årene om hvad de oplevede som den største samfundsomvæltning i deres levetid. Derudover anmeldte jeg bøger, som jeg havde gjort siden oktober 2013.

Produktionsleder/Helsingør Kommunes Ungdomsskole

September 2013 – maj 2016

I tre år virkede jeg som produktionsleder på Ungdomsskolens store musicalproduktion. Produktionen tæller ca. 100 unge og næsten lige så mange voksne, hvor af langt de fleste er frivillige (orkester, lyd- og lysmænd, instruktør og ansvarshavende er lønnet). Opgaverne talte selvfølgelig koordination og ledelse af hele processen fra idé over øveplaner, kreative møder, opbygning af scene og afvikling af forestillingen.

 

Uddannelse

Kandidatgrad i Litteraturvidenskab: afsluttet februar 2017

Københavns Universitet

På kandidaten har jeg fulgt kurser i tekstanalyse, litteraturhistorie og kontekstualisering. Mine fag har koncentreret sig om æstetikfilosofi, politisk samtidslitteratur, feministisk teori og auditiv kultur. Jeg skrev speciale om vidnesbyrdslighed som modus i dansk samtidslitteratur og den politiske mulighed i denne form.

Jeg fik 10 for mit speciale, og med en enkelt undtagelse har jeg kun tocifrede karakterer på overbygningen.

"Karen har stærke analytiske færdigheder. Hun har en suveræn forståelse for det teoretiske felt og formidler vanskelige tanker med lethed og uden for mange omsvøb. Hun er overordentlig velskrivende og velformuleret."

Isak Winkel Holm, professor i litteraturvidenskab

Bachelorgrad i Litteraturvidenskab: Afsluttet juni 2014

Københavns Universitet

Jeg har fulgt kurser i kurser i litteratur- og kulturhistorie, kulturteori samt litteratur- og kulturanalyse og litterært anmelderi. Mine tilvalgsstudier var i filosofi og kønsstudier.

Det Samfundsvidenskabelige basisstudium: Afbrudt

Roskilde Universitet

Jeg har fulgt kurser kurser i politologi, sociologi, byplanlægning, mikro- og makroøkonomi samt videnskabsteori. Jeg afbrød studiet for at begynde på litteraturvidenskab.

 

Frivilligt arbejde 

Skribent & redaktør/Vagant

April 2017 - nu

Vagant er et norsk tidskrift, der udkommer på print fire gange om året og løbende på nettet. Vi beskæftiger os med litteratur, kultur, politik, kritik etc. Ambitionen er at blive en stærkt, tværskandinavisk spiller i kulturdebatten. Jeg redigerer tekster på både svensk, norsk og dansk og bidrager selv med essays, anmeldelser og kortere notitser.

Idekvinde, blogger, dramatiker og presseansvarlig/Kussesumpen

Marts 2011 – nu

I 2011 startede jeg sammen med en gruppe veninder bloggen Kussesumpen. Siden er det blevet til en succesfuld teaterforestilling på Teatret ved Sorte Hest baseret på tekster fra bloggen. Jeg fungerer som presseansvarlig på forestillingen.

I 2020 har vi premiere på Kussesumpen 2 på Aveny-T. Det er nyskrevet dramatik af mig og min partner in crime, Jacobe Orry. 

Skribent & redaktør/Salon55

Juli 2016 – April 2017

Salon55 var et webbaseret tidsskrift, der beskæftigede sig med litteratur, kultur og ideer. I 2017 slog vi os sammen med Vagant for at samle kræfterne om vores fælles ambition.

Semifinalist/DM i Debat

Maj/juni 2014

Retorisk konkurrence mellem de kvikkeste hoveder og skarpeste tunger under 30.

Deltager/Politikens Debattør- og kritikerskole

September 2013 – december 2013

Radiovært & bestyrelsesmedlem/Universitetsradioen

August 2014 – februar 2015

Jeg lavede satirisk flowradio i morgenfladen og bidrog med reportage ved diverse festivaler og arrangementer. I Bestyrelsen arbejde jeg med budget, fondsansøgninger og strategisk planlægning.

Voluntør/Mellemfolkeligt Samvirke

Januar 2009 – maj 2009

Jeg var frivillig i Sydsudan og tilknyttet det daværende landekontor. Sammen med en anden frivillig udviklede vi et museum om den nyligt overståede borgerkrig: Vi samlede fondsmidler og information, udviklede materiale, løste praktiske opgaver som maleropgaver og uddannede lokale guider.

Spejderleder/ Prins Hamlets Gruppe

September 2007 – maj 2012